Kolem Špičáku

Výlet na kolech po okolí České Lípy.

Průběh trasy:
Česká Lípa * Písečná * Bukovany * Dolní Pihel * Horní Pihel * Skalice u České Lípy * Manušice * Česká Lípa

Popis trasy:
Na cestu se vydáme z parkoviště pod nemocnicí v České Lípě po cyklotrase 3053 přes Písečnou a Bukovany do Dolního Pihelu, kde odbočíme vlevo a po trase 3062 pojedeme do Horního Pihelu. Nutno dbát zvýšené opatrnosti při přechodu silnice I/9, převedťe kolo po přechodu pro chodce. Z Pihelu dojedeme do Skalice na náměstí, kde se vydáme vlevo po cyklotrase 3054 do Manušic. U kapličky za místní střelnicí zahneme vlevo a po cyklostezce Varhany (3054) dojedeme na začátek České Lípy, pod parkem se napojíme na trasu 3053, po které se vrátíme zpět na parkoviště.

Česká Lípa
První zmínky pochází z 13. století, kdy členové rodu Ronovců u řeky Ploučnice založili původně dřevěný Vodní hrad Lipý. V dnešní době hrad prochází nákladnou rekonstrukcí a slouží zejména pro kulturní akce a městské slavnosti. V historickém centru obce najdete mimo jiné památky: kostel sv. Máří Magdaleny z 13. století, morový sloup Nejsvětější Trojice (r.1683) a empírovou kašnu (r.1837) na náměstí, Vlastivědné muzeum v budově Augustiánského kláštera, zbytky hradeb. Dominantu města dokresluje kopec Špičák s veřejně nepřístupnou rozhlednou. Při špatném počasí můžete obdivovat pestrobarevné ryby ve Veřejném akváriu.

Písečná
Osada ze 14. století, poblíž v lese smírčí kříž neznámého stáří.

Bukovany
Osada uváděná roku 1454, ale jako sídlo (tvrz) byla připomínaná již roku 1395. Kaple sv. Josefa z roku 1802. U silnice vysázené buky na památku setkání obyvatel Bukovan z celé republiky v roce 2002.

Pihel (Dolní)
Osada vznikla jako podhradí ve 14. století, roku 1604 připomínán dvůr s pivovarem. V roce 1755 hrabětem Kinským založena kloboučnická dílna, později přestavěna na zrcadlárnu a slévárnu. V dalších letech postavena kartounka a v roce 1888 rukavičkárna a pletárna, nověji Severka, dnes zaniklá. Na mostě socha sv. J. Nepomuckého od A. Maxe z roku 1803. Pivovarský rybník o rozloze 2,5 ha založen nejspíše v 16. století v souvislosti s postavením pihelského pivovaru. Dnes v péči novoborských rybářů.

Horní Pihel
Osada vznikla roku 1755 za hraběte Kinského. Dnes částečně rekreační charakter, u silnice kaple P. Marie Sněžné z roku 1775.

Skalice u České Lípy
Obec se slovanskými nálezy z 8. až 9. století, ale připomínaná až roku 1226. Od počátku 17. století rozvoj sklářství. Barokní kostel sv. Anny postaven v letech 1712 až 1720. Rozsáhlý podzemní labyrint (jeskyně) vznikl při těžbě písku a pískovcových kvádrů při stavbě železnice do r. 1869. Dnes je nepřístupný kvůli hnízdišti netopýrů. V letech 1998 a 2000 zde byly natáčeny oba díly pohádky Z pekla štěstí.

Manušice
Osada České Lípy, roku 1407 sídlo Hanuše Švába. Roku 1611 uváděn mlýn s pilou, roku 1903 postavena železniční trať s dřevěnou zastávkou, trať zrušena roku 1979 (dnes cyklostezka). V letech 1971 až 73 budována střelnice a kulturní dům v bývalém mlýně. Kaple Vstoupení ducha z roku 1911, na křižovatce sloup N. Trojice z roku 1734 zničen roku 1980. Chráněný buk letní na okraji osady.

Manušické rybníky
Připomínány roku 1575 jako šestice rybníků, zvané Silniční Velký a Malý, Velký a Malý Široký, Horní a Prostřední a další bezejmenný. Rybníky napájeny kanálem ze Sporky. Významná slatinná louka jižně od rybníků.

© Geodézie On Line 2009

Související články

Ubytování v okolí (Česká Lípa)

Penzion Lípa, Česká Lípa Penzion Lípa, Česká Lípa
Česká Lípa
(0,64km)
Chata Permon, Sloup v Čechách Chata Permon, Sloup v Čechách
Sloup v Čechách
(6,54km)
Penzion - chata Permon, Sloup v Čechách Penzion - chata Permon, Sloup v Čechách
Sloup v Čechách
(6,54km)
Prázdninový dům Sloup Prázdninový dům Sloup
Sloup v Čechách
(7,42km)
Herberk Ferdinanda Dobrotivého Herberk Ferdinanda Dobrotivého
Sloup v Čechách
(7,43km)